A 35 éves Válicka Citerazenekar

ÖsszegzésAz 1976-ban Botfában alakult citerazenekar három és fél évtizede kezdte el játszani László Imréné helyi népdal énekes által őrzött dalokat. Évek múlva azonban már a történelmi Magyarország, más tájainak dalai is megszólaltak hangszereiken.

A citera húros hangszer, mely pengetéssel szólaltatható meg. Eredetét homály fedi. A kutatások szerint több ezer évre visszavezethető ezen ősi zeneszerszám keletkezése. A magyar népi hangszerré vált citera eredete is ide vezethető vissza. A Bibliában gyakran említett pengetős hangszer magyar fordításban citera néven szerepel.

Szinte az egész világon ismert különféle változata. Hazánkban a XVI. században citera néven már ismert zeneszerszám volt. Elsősorban a falusi emberek játszottak rajt – innét ered a népi hangszer elnevezése – de gyakran megszólalt úri lakomák alkalmával is.

A széles körben kedvelt, a népdalok játszására igen alkalmas hangszert a botfai fiatalok azzal a szándékkal vették kezükbe, hogy elődeik örökébe lépjenek. Erre ösztönözte őket a helyi nótafa is. Sok népdalt ismert, nagyon kedvesek voltak a falu határában folyó patakról a Válickáról szóló dalai. Miután a lelkes fiatal citerás csoport megtanulta játszani ezeket a dalokat, zenekarukat is elnevezték a patakról.

A három és fél évtized alatt folyamatosan megújult a zenekar. Ez a megújulás azt jelentette, hogy amikor az élet elszólított egy-egy csoport a mozgalomból, újabb gyerekek, fiatalok álltak helyükre. Így folyamatos volt az utánpótlás. De megújult azért is, mert az örökölt játékmódszert, a hagyományos életforma megszűnésével már nem lehetett követni. Újabb és újabb körülmények adódtak, melyet a zenekarnak is követni kellett. Természetesen mindezek mellett meg kellett tartani a hagyományos formát. A régi figyelembe vételével kellett az újat megteremteni

Ezt a zenekarnak sikerült megvalósítani. A kezdő években Pribojszky Mátyás citeraművész látogatása alkalmával kapott olyan segítséget a zenekar, mellyel színpadképessé válhatott. A mozgalom országos terjedésével rendszeresen részt vettek a citerások országos szakmai táborokban. De több alkalommal helyben is megszervezték az oktatásnak ezt a kedvelt és nevelő formáját.

A lelkesedés és tenni akarás, az igényes citerázás meghozta eredményét. Kedvelt szereplője lett a Válicka citerazenekar a vállalati rendezvényeknek, ülések megnyitójának, falusi és városi ünnepségeknek. Gyakran kaptak országos eseményekre szóló meghívást is.

Nagy változás történt a zenekar életében, amikor egy dél-franciaországi műkedvelő utcaszínház a Théátre Rural D’Animation Culturelle (TRAC) meghívására a Provence-be vendégszerepelt. Felléphetett az avignoni nemzetközi fesztiválon és más francia falvakban. A látogatásból kapcsolat lett, hiszen a zenekar ezután még három alkalommal utazott Franciaországba.

A TRAC viszonzásképpen öt alkalommal járt nálunk Botfában. Megállapították, hogy küldetésünk gyökerei és a hagyományőrzés módja azonos, és ez az alapja annak, hogy baráti az együttműködés. A zenekar az Európai Ifjúsági Találkozó németországi rendezvényén két alkalommal, egy klagenfurti Európai Gyermek Ének Zene és Táncfesztiválon, valamint a Marosvásárhelyi Napok rendezvényein is részt vett.

A hagyományos életforma között létrejött népdal a jelen kor kulturális körülményei között más játékmódra van szükség. A citera zenekari megszólaltatásához több személy kell. A különböző képességű, korú és létszámú csoportok tanítása merőben más, mint az intézményes – iskolás – módszer. Az önkéntesség és a fegyelem együtt megvalósítása lazább, de nem szabados tanítási módszert igényelt.

A hangszer sajátossága lehetővé tette, hogy viszonylag rövid időn belül zenei élményhez juthatott a citerás. Vonzó volt a zenekarhoz való tartozás. A közösségi szellem, a szereplés lehetősége, ismeretlen helyekre, – külföldre is – el lehetett jutni. Sok ismerős, jó barát társaság alakult ki.

A magyar kultúra ápolásának azt a módját, ahogy a zenekar három és fél évtizeden át megvalósította számos alkalommal kedvezően méltatták, az egyes szerepléseket minősítették. Kitüntették a zenekart a hosszabb távú munkásságáért, annak értékeiért is. Kiemelkedő eredményt mutathat fel az országos mozgalmon belül, ahol a megmérettetés eredményeként több rangos elismerésben részesült. A legrangosabb az Arany Páva Díj, melyet a működésének ideje alatt három ízben is megkapott.

A zenekar jogi, pénzügyi, szervezéssel kapcsolatos teendőinek ellátását a Válicka Citerabarátok Egylete civil szervezet látja el. A működési feltételek mellett gondoskodik az ifjúság zenei anyanyelvi neveléséről, más helyi hagyományok ápolásáról is.

Kiadványokkal, hangzó és képi felvételekkel népszerűsítik és ismertetik munkájuk eredményeit.

Egy évtized elmúltával fontosnak tartották összegezni, megünnepelni a hagyományőrző és a közösségteremtő munkájukat. S ahogy gazdagodott időben és eseményben a zenekar tevékenysége egyre színesebbé és változatosabbá váltak az ünnepi visszaemlékezések. Művészetinek is nevezhető baráti találkozók, bemutatók eseménye volt az évtizedenként, majd öt évenként rendezett visszaemlékezés. Alkalmat adott a citerazene, értékeinek felelevenítésére, értékelésére, méltatására és nem utolsó sorban az elismerések ünnepi körülmények közötti átadására.A könyv megvásárolható egyletünknél.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése